รีวิวโปรแกรม ในขณะนี้เราไม่มีรีวิวสำหรับซอฟต์แวร์: สกรีนเพน – Screen Pen, เวอร์ชั่น 1.0 หากท่านต้องการเขียนรีวิวสำหรับซอฟต์แวร์นี้ โปรดเขียนและส่งมาให้เรา เราจะทำการแสดงไว้ที่นี่

ในครั้งแรกจะขอแนะนำโปรแกรม สำหรับใช้ในการสอนคอมพิวเตอร์ เล็กน้อยครับ เผื่อเพื่อนๆ จะได้นำไปประยุกต์

การเรียนการสอนโปรแกรมแรกครับ โปรแกรมแว่นขยายหน้าจอ เป็นโปรแกรมประเภท โอเพ่นซอร์ช เปิดให้ดาวน์โหลดได้ฟรีที่

อุปกรณ์และเครื่องมือช่วยในการนำเสนองาน

อุปกรณ์ดิจิตัลที่สามารถถ่ายทอดภาพและเสียงในงานนำเสนอเพื่อให้งานนำเสนอมีคุณภาพเข้าถึงผู้ชมและผู้ฟัง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีดังนี้

1. เครื่องเสียงและเครื่องขยายเสียง ใช้ในการบันทึกเสียงหรือกระจายเสียง ในการนำเสนอรูปแบบของการบรรยายเพื่อให้ผู้รับฟังได้ยินเสียงผู้บรรยายชัดเจนและน่าสนใจ

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ จัดเป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการนำเสนอได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพสูง

สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้หลายรูปแบบ คอมพิวเตอร์จึงสามารถนำเสนอข้อมูลได้ทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยการใช้ซอฟต์แวร์ในการประมวลผลและนำเสนอผ่านอุปกรณ์แสดงผลและอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ

3. โปรเจ็คเตอร์(Projector) เป็นอุปกรณ์ฉายภาพที่ใช้ในการนำเสนอ โดยสามารถรองรับสัญญาณภาพจากคอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นวีซีดี เครื่องเล่นดีวีดี และเครื่องกำเนิดภาพอื่น ๆ

แล้วแสดงผล ขยายขนาดบนจอรับภาพ ช่วยให้มองเห็นได้ไกลขึ้น เหมาะสำหรับการนำเสนอข้อมูลในห้องประชุม  เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมองเห็นภาพหรือข้อความได้อย่างชัดเจน

4. วิชวลไลเซอร์ (Visualizer) ป็นอุปกรณ์ฉายภาพระบบดิจิตอลประเภทหนึ่ง ซึ่งพัฒนามาจากโอเวอร์เฮด หรือเครื่องฉายข้ามศีรษะ ใช้แสดงภาพวัตถุและเอกสาร  สู่จอรับภาพที่มีอยู่จริงได้เลยโดยไม่ต้องดัดแปลง

อุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับใช้ในการนำเสนองานต่าง ๆ โดยเฉพาะครู อาจารย์ นักขาย ใช้ในการนำเสนอภาพนิ่งได้ดีกว่าภาพเคลื่อนไหว

แต่ภาพที่แสดงออกมานั้นมีความคมชัด มีสีสันที่สดใส และมีโหมดของการแสดงภาพให้ปรับการทำงานด้วย การควบคุมการทำงานทำได้โดยใช้รีโมต

5. เครื่องพิมพ์   เครื่องพิมพ์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์สามารถพิมพ์ได้ทั้งสี และขาวดำ สามารถพิมพ์ข้อความและรูปภาพได้ โดยผ่านทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์

6. กล่องถ่ายรูปดิจิตัล (Digital Camera) เป็นอุปกรณ์รับภาพที่เปลี่ยนจากฟิล์มมาเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเมื่อถ่ายรูปที่ต้องการแล้ว

รูปจะถูกเก็บลงในหน่วยความจำ (Memory) ที่อยู่ในกล้อง เมื่อต้องการดูรูปทำได้โดยการถ่ายข้อมูลจากหน่วยความจำลงบนเครื่องพิมพ์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์

ภาพที่ได้จะมีขนาดตามที่ต้องการ สามารถย่อหรือขยาย ปรับแสงหรือเงาแล้วแต่ความพอใจหรือเพิ่มรูปแบบก็สามารถทำได้และเมื่อจะถ่ายใหม่ก็สามารถใช้หน่วยความจำเดิมได้เลย โดยไม่ต้องเสียเงินซื้อฟิล์ม

        นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ประกอบในการนำเสนองาน ทำให้การนำเสนอมีความสะดวกขึ้น เช่น

1. รีโมท (Remote Mouse)    เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยควบคุมการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของอุปกรณ์ไร้สาย โดยกดผ่านเมาส์ที่เป็นรีโมทของเครื่องฉายภาพแทนการกดที่เครื่องคอมพิวเตอร์

2. เมาส์ปากกา (Mouse Pen / Tablet Pen / Graphic Tablet)  จัดเป็นอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลในลักษณะปากกา ที่สามารถใช้เขียนหรือคลิกบนซอฟแวร์ต่าง ๆ

เมาส์ปากกาสามารถวาดเส้นได้อย่างอิสระมากกว่าเมาส์ธรรมดา ทำให้เหมาะสมกับการทำงานด้านกราฟิก

สามารถใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการได้หลายระบบปฏิบัติการร่วมถึงการใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการใช้งานด้านกราฟิกอย่างเช่น Adobe โดยอุปกรณ์เหล่านี้สามารถติดตั้งได้ง่ายผ่านพอร์ต USB      

3. เลเซอร์พอยต์เตอร์(LaserPointer)                                                                                         เป็นอุปกรณ์ที่ชี้ตำแหน่งด้วยแสงเลเซอร์ไปยังงานนำเสนอ ทำให้การนำเสนองานมีความชัดเจนมากขึ้น สามารถชี้สิ่งที่กำลังจะนำเสนอ ให้ผู้รับสารเห็นได้อย่างชัดเจน

โดยในปัจจุบันเลเซอร์พอยต์บางรุ่นบรรจุความสามารถของรีโมทในการเลื่อนหน้าจอ สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point, PDF, Internet Explorer, Mozilla Firefox และโปรแกรมอื่น ๆ