Transfer Rate คือ อะไร
Transfer Rate คือ อะไร

Transfer Rate คือ อะไร เวลาที่ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Providers – ISPs) โฆษณา แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เราจะเห็นตัวเลขที่สูงมาก หากเป็นเดี๋ยวนี้ก็อยู่ 200 Mbps ไปจนถึงระดับ 1,000 Mbps แต่เ มื่อเราตัดสินใจใช้บริการ ลองดาวน์โหลดไฟล์กลับพบว่าความเร็วไม่เห็นได้เท่ากับที่ทาง ISP ได้โฆษณาเอาไว้เลย !

เรื่องนี้มีเหตุผลที่ส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องของการตลาดในการเลือกใช้คำ แน่นอนว่าเขาไม่ได้โกหกลูกค้าหรอก (ไม่งั้นก็โดนฟ้องสิ) มาหาคำตอบที่แท้จริงได้ในบทความนี้เลย

ความสับสนระหว่าง Connection Speed และ Downloading Speed
คนส่วนใหญ่มักจะสับสนระหว่างความเร็วในการเชื่อมต่อ (Connection speed) และความเร็วในการดาวน์โหลด (Downloading Speed) สมมติให้คุณใช้อินเทอร์เน็ตความเร็ว 1 Mbps คุณก็คงจะคาดหวังให้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ความเร็วประมาณ 1 MB ต่อวินาที แต่ผลกลับออกมาว่าความเร็วในการดาวน์โหลดไฟล์อยู่ที่ประมาณ 100-120 KB ต่อวินาทีเท่านั้น (ในทางทฤษฏีความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่ 128 KB ซึ่งเราจะอธิบายอย่างละเอียดในย่อหน้าถัดไป)

ในความเป็นจริงแล้วความเร็วในการเชื่อมต่อ และความเร็วในการดาวน์โหลดจะใช้มาตรวัดของข้อมูลที่แตกต่างกัน แม้มันจะอ้างอิงถึงสิ่งเดียวกันก็เถอะ แต่ในการตีความแล้วมันมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก ซึ่งจุดนี้เป็นเรื่องที่มีคำว่า Transfer Rate เข้ามาเกี่ยวข้อง

Transfer Rate
Connection Speed จะอ้างอิงถึงปริมาณข้อมูลที่สามารถรับส่ง (Transfer Rate) ได้ผ่านการเชื่อมต่อที่ทาง ISP ให้บริการกับคุณ มาตรวัดที่ใช้สำหรับ Connection Speed จะเป็นหน่วย Kbps (Kilobit/s), Mbps (Megabit/s), Gbps (Gigabit/s) หรือสูงกว่านั้น

แต่เมื่อเราดาวน์โหลดไฟล์จากอินเทอร์เน็ตปริมาณข้อมูลที่สามารถรับส่ง (Transfer Rate) ที่เป็น Downloading speed จะใช้มาตรวัด KBps (Kilobyte/s) หรือ MBps (Megabyte/s) และอาจเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ หากมีความเร็วมากกว่านี้

โปรดสังเกตว่ามันมีความแตกต่างกันตรง “Bit” และ “Byte” อยู่ โดย Bit จะย่อด้วยอักษร “b” ส่วน Byte จะย่อด้วยอักษร “B” ลองมาคิดเลขกันสักเล็กน้อย เพื่อเปลี่ยนแปลงมาตรวัดให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน

1 Megabyte (MB) = 8 Megabit (Mb)
1 Megabyte (MB) = 1024 Kilobyte (KB)
8 Megabit (Mb) = 1024 Kilobyte (KB)
1 Megabit (Mb) = [1024/8 =] 128 Kilobyte (KB)
ดังนั้น หากเรามีความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 1Mbps ความเร็วสูงสุดที่เราจะดาวน์โหลดไฟล์ได้จึงอยู่ที่ 128 KBps นั่นเอง

อินเทอร์เน็ต 1,000 Mbps ดาวน์โหลดไฟล์ได้เร็วขนาดไหน?
8 Mb มีค่าประมาณ 1MB.
หรือ 8 Mbps ก็ประมาณ 1MB/s.
ดังนั้น หากเราใช้อินเทอร์เน็ต 1,000 Mbps ก็จะดาวน์โหลดได้ที่ความเร็วสูงสุดประมาณ 125 MB/s.