Whimsical เครื่องมือออกแบบโครงร่าง
Whimsical เครื่องมือออกแบบโครงร่าง

Whimsical เครื่องมือออกแบบโครงร่าง การออกแบบผลิตภัณฑ์สักชิ้นหนึ่งนั้นใช้ทั้งต้นทุนเวลา และต้นทุนทางความคิด ดังนั้นการสื่อสารที่ตรงประเด็น ใช้เวลาได้เหมาะสม และสื่อความหมายได้ถูกต้องจึงเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการทำงานในยุค Digital Disruption อย่างปัจจุบัน

ที่ธุรกิจในหลายภาคส่วนต่างมีผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ซึ่งการสร้างโครงร่าง (Wireframe) หรือ การสร้างโครงร่างการจัดวางหน้าจอของเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชั่นต่างๆ นั้น เป็นจุดเริ่มต้นหลังจากทีมได้รับความต้องการ (Requirement) มาจากลูกค้าแล้ว Wireframe จะทำให้ทีมเข้าใจตรงกันว่าผลลัพธ์ที่ต้องการจากผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้น ๆ ต้องออกมาในทิศทางใด

เมื่อเข้าใจตรงกันแล้วทีมออกแบบจึงเริ่มลงมือสร้างตัวต้นแบบ (Prototype) หรือ แบบจำลองผลิตภัณฑ์ ในขณะที่ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถลงมือทำ Backend บางส่วนล่วงหน้าไว้ก่อนได้

สมัยก่อนคนสร้าง Wireframe โดยการวาดลงกระดาษ ซึ่งมีความลำบากในการแก้ไขงาน และไม่สามาถทำงานร่วมกันหลายคนในเวลาเดียวกันได้ ดังนั้น Digital Wireframe จึงเข้ามาแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ เพื่อทำให้ทีมออกแบบ ทีมพัฒนาธุรกิจ และทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ ทำงานร่วมกันได้สะดวก และเห็นภาพตรงกันว่าผลิตภัณฑ์ที่ต้องการนั้นจะมีหน้าตาและการใช้งานได้อย่างไร

Whimsical เครื่องมือออกแบบ Wireframe คืออะไร?

Whimsical (วิมสิคัล) คือ Digital Wireframing ซึ่งเป็นเครื่องมือออนไลน์ (Online Tool) ที่จะเข้ามาช่วยให้คนที่ไม่ใช่นักออกแบบสามารถสร้าง Wireframe เบื้องต้นได้ง่ายขึ้น เพราะไม่ต้องใช้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือออกแบบมากนัก

เมื่อเทียบกับการสร้าง Wireframe ด้วย โปรแกรม Sketch หรือ โปรแกรม Adobe XD และช่วยให้นักออกแบบประหยัดเวลาในการวาง Layout เพราะ Whimsical มีทั้งเทมเพลตสำเร็จรูป (Template) ไอคอน (Icon) และตัวช่วยการออกแบบ (Design Element) ต่างๆ ที่พร้อมใช้งานภายในแพลตฟอร์ม (Platform)

โดยในปัจจุบันองค์กรที่ใช้ Whimsical นั้น มีดังนี้ airbnb/ shopify/ NETFLIX/ INTERCOM/ deliveroo และ Microsoft

ข้อดีของ Whimsical
– User Friendly Interface : มีหน้าจอที่เข้าใช้ง่าย ทำให้ใช้งานได้สะดวก ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการใช้ Tools มาก่อน
– Saas / Cloud-based เป็น Online Tool : ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องอุปกรณ์ หรือ ระบบปฏิบัติการใดๆ ว่าจะต้องเป็น Windows/ macOS หรือว่าจะต้องเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค อุปกรณ์พกพา อย่างโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต (Tablet) ซึ่งการทำงานบนเว็บไซต์ได้นั้นทำให้ทีมสามารถร่วมทำงานหลายคนพร้อมกันในครั้งเดียวได้
– Pre-Built Design System : มีเครื่องมือ และตัวช่วยการออกแบบ (Design Element) ที่พร้อมใช้งาน มาให้เลือกเยอะแยะมากมาย ช่วยให้ผู้ใช้งาน ไม่ต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่
– Collaboration Tools : เครื่องมือที่สนับสนุน ช่วยให้สามารถทำงานพร้อมกันหลายคนได้ โดยใช้เเค่ การเชิญเข้าร่วมผ่านทางอีเมล (E-Mail Invitation)
ข้อเสียของ Whimsical
– Lack or Slowing Down The Computer : เมื่อดึงตัวช่วยการออกแบบ ออกมาใช้งานเยอะ ๆ หรือมีคนใช้งานบอร์ดเดียวกันพร้อมกันหลายคนทำให้แก้ไขบอร์ดจะช้าลงตามลำดับ